DE ISLAM

door  

   Pieter Van der Elst  nr.17  en    Ignace Vanceer  nr.16

Klas 1K    DMS Diest   

Vakleerkracht : Mevr. Beelen

Inhoudstafel  

1.     Inleiding  

2.    Wat is Islam ?  

3.    Het dagelijkse leven  

4.   Enkele rituelen  

5.    De dood  

6.   Feesten  

7.   Bibliografie

   


 2. Wat is Islam ?              

De Islam is één van de vijf wereldgodsdiensten. Hij is niet genoemd naar één bepaalde persoon, zoals bij het Christendom. Dat genoemd is naar Jezus Christus. Of het Boedhisme, dat genoemd is naar Buddha.  

‘Islam’ betekent “ onderwerping of overgave aan de wil van de enige echte God : Allah ”. Iemand die deze godsdienst beoefent, wordt Moslim genoemd. Dit betekent “ gehoorzaam aan God” en ook “ vredelievend ”.  

Zoals wij Jezus kennen, zo kennen zij de profeet Mohammed als verkondiger van het geloof.

Het begin van de Islam loopt gelijk met het begin van het Christendom. Beiden kennen Noach, Mozes, Abraham, Jezus en natuurlijk Mohammed. Mohammed kreeg een boodschap van God : “Er is geen andere God dan Allah en Mohammed is zijn profeet.”

De leer die Mohammed kreeg is dezelfde als die van de profeten van het Oude Testament. Mohammed voerde verschillende Heilige Oorlogen tegen de vijanden van Allah.  

Na het Christendom is de Islam de meest verspreide godsdienst ter wereld. Er zijn ongeveer 900 miljoen moslims op de wereld. 


3. Het dagelijkse leven.  

Moslims eten alleen vlees van dieren die volgens bepaalde regels geslacht zijn. Varkensvlees en alcohol zijn verboden voor hen.Moslimvrouwen moeten zich zedig kleren. In sommige groepen dragen de vrouwen een sluier of een hoofddoek. Hoe streng de regels zijn, hangt af van de manier waarop de Koran  wordt uitgelegd en verschilt dus per groep. De Islam verbiedt ook gokken en het maken van afbeeldingen van mensen of andere levende wezens. Daarom worden vaak lettertekens of lijnen en cirkels gebruikt om versieringen aan te brengen. De moslim kalender wordt berekend volgens de stand van de maan.  

Het grootste religieuze symbool is de Koran. Dit is te vergelijken met de bijbel. De Koran is het Heilige Boek waarin de plichten van de Moslims tegenover God en hun medemensen staan. En ook de geboden en verboden en de geschiedenis van de Islam. De uitspraken van Mohammed staan in de Soenna.  

Moslims leven volgens vijf zuilen :

1.     Ze spreken in het openbaar de geloofsbelijdenis uit.

2.    Ze bidden vijf keer per dag, met het gezicht naar Mekka, in de juiste houding.

3.    Ze vasten één maand per jaar, de Ramadan.

4.   Ze geven geld of voedsel aan de armen.

5.    Ze proberen één keer in hun leven naar Mekka op bedevaart te gaan.


4. Enkele rituelen  

Een eerste ritueel is het GEBED. Wanneer de Moslims bidden, moeten ze eerst zichzelf wassen volgens een bepaalde volgorde.  

                             

                                                       

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

Een tweede ritueel is de BESNIJDENIS.

Moslimjongens worden besneden voor ze zeven jaar oud zijn. Een stukje van de voorhuid van hun penis wordt weggesneden. Pas dan kunnen ze echte mannen worden. In Turkije besnijden ze de jongens op de dag dat Mohammed herdacht wordt. Ze worden dan speciaal aangekleed.  

Jongetjes worden op de zevende dag na hun geboorte volledig kaal geschoren. Men laat het haar wegen en het gewicht wordt in zilver aan de armen gegeven. Men wrijft saffraan op het hoofdje. De besnijdenis volgt normaal zo snel mogelijk na de geboorte.


5.De dood  

De dood is de afwezigheid van het leven zoals wij dat op aarde kennen. Het is dus geen scheppingsvorm. De dood dient om ons de waarde van het leven te doen beseffen. Voor de Islam is de dood geen eindpunt. Alles ligt in de handen van Allah. Hij beslist wie hij meeneemt naar de hemel of naar de hel.  

Na een overlijden wordt het lichaam gewassen en in een soort doeken gewikkeld. Er wordt gebeden en het lichaam moet op de juiste wijze in het graf geplaatst worden.

Het wassen gebeurt heel voorzichtig en volgens een bepaalde volgorde. Daarna wordt het lichaam geparfumeerd met oranjebloesemwater.  

Het gebed wordt opgezegd door alle aanwezigen, ook volgens een bepaald ritueel. Eerst zegt men viermaal ‘ Allah is de grootste’ en daarna volgt er een smeekbede voor de overledene en de zegenwensen voor de profeet.
Moslims moeten begraven worden op een islamitische begraafplaats, de diepte van het graf is bepaald en men moet een uitholling maken in de richting van Mekka. De voeten moeten schuin naar beneden liggen, het gezicht naar Mekka.


6.Feesten  

Het eerste en belangrijkste feest is het OFFERFEEST. Bij dat feest herdenken de moslims dat Abraham bereid was om zijn enige zoon aan God of Allah te offeren. God vroeg hem zijn zoon te sparen en zond hem een engel met een schaap als offer. Op het offerfeest slacht elke familie een schaap op de voorgeschreven manier. Het vlees wordt verdeeld onder familie, vrienden en de armen.  

Het tweede belangrijke feest is het SUIKERFEEST. Dit feest wordt op het einde van de Ramadan ( de vastenmaand ) gehouden. Het wordt gevierd met veel vlees , nieuwe kleren , speelgoed en snoep. Iedereen dankt Allah en deelt met de armen. Mensen gaan bij familie op bezoek en brengen zelfgemaakte zoetigheid mee.  

         


7.Bibliografie  

We hebben onze informatie gevonden op :  

www.redouan.nl  

www.flwi.ugent.be  

en ook in :  

-         Het verhaal van de Islam  ( De Morgen, Paul Lunde )

-         Cursus godsdienst ( Katholieke Hogeschool Leuven, lerarenopleiding )

-         Islam             ( boek van de vakleerkracht )

Wil je meer informatie over de ISLAM?? Kijk dan bij GOOGLE>

Google

Terug naar spreekbeurten