UNICEF  

door

Mike Keizer

Hoofdstuk 1:   UNICEF


Geschiedenis van Unicef
Unicef is de Kinderrechten-
organisatie van de Verenigde Naties (VN). De Verenigde Naties zijn een verbond van (bijna) alle landen van de wereld. Deze landen hebben elkaar beloofd samen te werken aan vrede en veiligheid.

Unicef is in 1946 opgericht om hulp te bieden aan slachtoffertjes van de Tweede Wereldoorlog. In 1950 was dat niet meer nodig. Toen begon Unicef ook kinderen buiten Europa te steunen. Unicef is nu de grootste ontwikkelingsorganisatie voor kinderen ter wereld.

Go to fullsize imageUnicef heeft ook geholpen met de totstandkoming van het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Dit verdrag is sinds 1989 door bijna alle landen ter wereld ondertekend. Deze landen beloven zich eraan te houden. Unicef houdt dit in de gaten en spreekt regeringen erop aan als ze dat niet doen.  

Unicef helpt miljoenen kinderen in 158 landen over de hele wereld. Unicef geeft noodhulp, maar zorgt ook voor blijvende verbeteringen voor kinderen zoals voldoende eten, schoon water, hulp bij ziekte en goed onderwijs. Om dit te bereiken werkt Unicef samen met andere hulporganisaties, regeringen en de bevolking, al bijna 60 jaar lang.  

Hoofdstuk 2: Kinderen eerst

Voor Unicef komen kinderen op de eerste plaats. Want kinderen hebben de toekomst. Kinderen hebben daarom speciale rechten: Kinderrechten. En die gelden voor elk kind over de hele wereld.

Want bijna alle landen hebben het Verdrag voor de Rechten van het Kind ondertekend. Daarmee beloven ze dat kinderrechten in hun land worden gerespecteerd. Maar vaak gaat dat niet goed. Dan komt Unicef voor deze kinderen op en helpt.  

Hoofdstuk 3: Rampen in verschillende landen:  

4 oktober - De orkaan met de naam Jeanne heeft voor grote problemen gezorgd in het Caribische gebied. Alleen al in HaÔti lijden minstens 150.000 kinderen onder de gevolgen van het natuurgeweld. Deze kinderen hebben bijvoorbeeld hun huis, school en soms zelfs hun ouders verloren. Dit was een erge gebeurtenis want ze verliezen zelfs hun ouders. Deze rampen gebeuren vaker er zijn ook veel (bos)branden en orkanen en stormen en ga zo maar door.

De gijzeling in Beslan (Rusland) was ook schokkend voor  de kinderen ze kunnen nu weer naar school door Unicef want Unicef heeft er Psychologen heen gestuurd.  

Hoofdstuk 4: VN en de Unhcr  

De Unhcr bestaat  nu intotaal 54 jaar. Deze vereniging is opgericht in 1950 maar toen dachten ze nog dat deze vluchtelingen organisatie maar  3 jaar hoefden te bestaan en dit is dus nu al 54 jaar! Ze zorgen voor de vluchtelingen uit verschillende landen waar oorlogen zijn geweest. Deze vluchtelingen zijn meestal uit: Irak , Iran ,Afrika en andere arme landen.  

Click to view image details Het teken van de VN  

VN is een verzamelwoord voor verschillende organisaties zoals Unicef de Unhcr en de club Kids United en ga zo maar door. De VN komt jaarlijks bijeen in New York (Hoofdstad van Amerika).


Er zijn speciale regels opgesteld waar kinderen recht op hebben.

Artikel 1 Kinderrechten tellen voor iedereen die jonger is dan 18 jaar. 

Artikel 2 De kinderrechten zijn er voor alle kinderen. 

Artikel 3 Wanneer iemand iets beslist, moet altijd eerst gedacht worden of dat wel goed voor het kind is. Als de ouders dat niet kunnen, dan moeten andere volwassenen dat in
hun plaats doen. Er moet gekozen worden voor wat het beste is voor het kind.
 

Artikel 4 In alle landen moet het nodige gedaan worden voor de kinderrechten. 

Artikel 5 De verzorging en de bescherming van het kind gebeuren in de eerste plaats door de ouders en de familie. Volwassenen moeten daarbij rekening houden met de leeftijd van het kind.

Artikel 6 Het kind heeft het recht om zo goed mogelijk te leven en op te groeien. 

Artikel 7 Elk kind heeft bij geboorte recht op een naam. Het heeft het recht om zijn ouders te kennen en door hen verzorgd te worden. Het kind heeft recht in een land te wonen. Als je in Nederland geboren wordt, krijg je een eigen voornaam en de familienaam van je vader of moeder. Je bent dan een Nederlander. 

Artikel 8 Een kind moet zijn naam, woonplaats en familie kunnen behouden. 

Artikel 9 Elk kind heeft het recht om met zijn ouders samen te leven. Wanneer de ouders scheiden of niet meer willen samenleven, zal het kind niet langer met zijn twee ouders samen kunnen wonen. Als ouders hun kind niet goed genoeg verzorgen zal het kind bij iemand anders moeten wonen. Kinderen die door hun ouders mishandeld of verwaarloosd worden, zullen van bij hun ouders weggehaald worden. Toch blijft het kind dan het recht hebben te weten waar zijn ouders zijn en mag hij ze nog steeds zien. Voordat er iets wordt beslist, moet in elk geval geluisterd worden naar wat het kind ervan denkt. 

Artikel 10 Om samen te zijn met zijn ouders, heeft elk kind het recht om een land te verlaten en terug binnen te komen. 

Artikel 11 Een kind mag niet zonder toestemming van de beide ouders weggebracht worden naar een ander land of vastgehouden worden in het buitenland. 

Artikel 12 Elk kind heeft het recht om vrij zijn mening te geven. Met die mening moet rekening gehouden worden. Bij een belangrijke beslissing die over het kind gaat, moet de mening van het kind eerst gehoord worden. 

Artikel 13 Het kind heeft recht op informatie. Het mag dus alles weten wat nodig is om een mening over iets te hebben. Het kind mag zelf kiezen op welke manier hij zijn mening of zij haar mening aan anderen wil geven, bijvoorbeeld: door te spreken, door te schrijven of door kunst. Alleen wanneer het kind door zijn mening te geven iemand anders zijn rechten afneemt, mag het dat niet doen. 

Artikel 14 Een kind heeft het recht om ideeŽn te hebben over de mens en de wereld. Het mag in iets geloven en aanvoelen wat goed en kwaad is.Elk kind heeft recht op een godsdienst. De ouders zullen de kinderen hierbij helpen. 

Artikel 15 Elk kind heeft het recht om met anderen samen te komen of een clubje op te richten. Maar dit mag niet als je het op een manier doet waardoor je iemand anders zijn rechten afneemt. 

Artikel 16 Niemand mag zich zonder goede reden bemoeien met het leven van een kind. Zo mag niemand zonder toestemming bij het kind alleen thuis komen, zijn brieven lezen of slechte dingen over een kind vertellen. 

Artikel 17 Door de kranten, de radio, de tv en het internet moet een kind kunnen te weten komen wat belangrijk voor hem is.
Volwassenen moeten ervoor zorgen dat kinderen niet naar zaken kijken of luisteren die niet geschikt voor hen zijn. Kinderen moeten kunnen lezen in kinderboeken.
Er moeten ook boeken en programmaís op radio en tv zijn voor de kinderen die een andere taal spreken of van een ander land komen.
 

Artikel 18 De ouders helpen het kind op te groeien.
Zowel de vader als de moeder doen dit. Als de ouders dit niet kunnen, zullen ze hierbij geholpen worden of zal iemand anders dit in hun plaats doen.
Op de uren dat ouders niet voor hun kinderen kunnen zorgen omdat ze werken, moeten de kinderen naar een kinderopvang kunnen.
 

Artikel 19 Niemand mag kinderen slecht behandelen. Er moet voor gezorgd worden dat een kind niet gepest of geslagen wordt, ook niet door de ouders.Een kind moet altijd verzorgd worden als dat nodig is. Kinderen moeten altijd beschermd worden tegen mishandeling. 

Artikel 20 Een kind dat niet bij zijn eigen ouders kan blijven, moet geplaatst worden bij een ander gezin of in speciaal tehuis bij andere kinderen.Dat kind zit dan beter bij mensen die rekening houden met zijn taal, godsdienst en het land waaruit het komt.  

Dit zijn al 20 dingen maar er zijn nog meer.  


Ambassadeurs van Unicef over de hele wereld:  

Dit zijn een aantal ambassadeurs die Unicef wereldwijd steunen:

De zangers:

1.     Robbie Williams

2.     Julio Iglesias

3.     Youssouf N'dour 

De acteurs:

1.     Nicole Kidman

2.     Roger Moore

3.     Mia Farrow

4.     Susan Sarandon 

De sporters:

1.     Johan Olaf Koss

2.     Georgge Weas 

Ongeveer 20 beroemdheden hebben zich verbonden aan Unicef om met hun bekendheid het werk van Unicef onder de aandacht te brengen. Dit zijn een aantal ambassadeurs, die Unicef in hun eigen land steunen: 

De actrices:

1.     Nicole Kidman voor AustraliŽ

2.     Sarah Jessica Parker voor de V.S. 

De zangers:

1.     Helmut Lotti voor BelgiŽ

2.     Robbie Williams voor Groot-BrittanniŽ 

De sporter:

1.     Pedro Delgado voor Spanje 

Ook Nederland heeft een aantal ambassadeurs, dat zijn:

1.     Sipke Jan Bousema

2.     Rintje Ritsma

3.     Trijntje Oosterhuis

4.     Paul van Vliet

5.      Monique van der Ven  Plaatjes      

Wil je meer informatie over UNICEF??
Vind jij het werk van UNICEF belangrijk? Wil je jouw stem laten horen over Kinderrechten en in actie komen voor UNICEF? Kijk dan op www.unicefenjij.nu .
Op www.unicefenjij kun je informatie vinden over UNICEF en kinderen uit de rest van de wereld. Ook kun je er materiaal voor een spreekbeurt of een werkstuk downloaden en veel filmpjes bekijken over projecten van UNICEF. Natuurlijk kun je ook vriend worden van UNICEF via de Hyvespagina: www.unicefenjij.hyves.nl

 

 

 

TERUG